Bij zaken over de uithuisplaatsing van kinderen, moeten ouders normaal gesproken zelf een advocaat betalen, of in ieder geval zelf een advocaat vinden en een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die toevoeging houdt in dat de rechtsbijstand wordt gesubsidieerd en dat de rechtzoekende enkel een eigen bijdrage hoeft te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen (en het vermogen).

De rechtbank Midden-Nederland besloot op 12 april 2022 anders.  Het ging om de kinderen van een moeder uit Oekraine. De moeder heeft ernstige medische problemen, waardoor zij in het ziekenhuis ligt. De moeder is recent met de kinderen gevlucht uit Oekraïne. De kinderen verblijven momenteel in een pleeggezin in de buurt van de moeder. De vader van de kinderen is in Oekraïne achter gebleven. De moeder is bekend met de lopende procedure, maar kon niet deelnemen aan de laatste zitting van 12 april 2022 vanwege haar slechte gezondheid, zo verklaarde de GI tijdens die zitting. Ook heeft zich voor haar geen advocaat gesteld.

De rechtbank stelt vast dat het hier om een ingrijpende kwestie gaat, die de belangen van de moeder rechtstreeks raakt. Het is de vraag of de moeder – gelet op haar problematiek en omstandigheden – voldoende begrijpt welk verzoek op dit moment voorligt. De rechtbank vindt het om die reden van belang dat de moeder in deze procedure wordt bijgestaan door een advocaat gelet op het ingrijpende karakter van de verzochte beslissing en de zeer kwetsbare omstandigheden van de moeder.

Uiteraard betekent dit niet dat voortaan alle ouders bij een verzoek uithuisplaatsing van hun kind een advocaat toegevoegd zullen krijgen. Maar het is goed om te zien dat de rechtbank zo alert was en zag dat de belangen van de moeder zonder advocaat niet goed behartigd konden worden.