Als de rechter een bedrag aan kinderalimentatie of partneralimentatie heeft vastgesteld, is dat het bedrag dat steeds voor de eerste dag van de maand moet worden betaald als bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding, dan wel de bijdrage in het levensonderhoud.

Deze kosten kunnen stijgen als gevolg van inflatie. Daarom worden de alimentatiebedragen jaarlijks geïndexeerd. Het Ministerie van Rechtsbescherming stelt ieder jaar het indexeringspercentage vast. Dit percentage wordt vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Op de website van het LBIO staat een reken-tool, waarmee u zelf gemakkelijk het nieuwe alimentatiebedrag kunt uitrekenen.