RECHTSGEBIEDEN

jeugdrecht

Versteegh c.s. Advocaten is gespecialiseerd in jeugdrechtzaken, betreffende ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en eventuele geschillen met de Jeugdbescherming.

Advocaten in het jeugdrecht

De minderjarige geniet bijzondere bescherming in de wet. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarin de minderjarige in aanraking is gekomen met Politie of Justitie, maar ook als – naar de mening van één of meer overheidsinstanties – de ontwikkeling van de minderjarige in gevaar zou zijn.

In een dergelijke situatie is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de expertise van een deskundig advocatenkantoor, waar u geïnformeerd en geadviseerd wordt. De advocaten van kantoor Versteegh hebben ruime ervaring in het jeugdstrafrecht en het jeugdrecht in het algemeen. Wij zijn er voor u en uw kind. Dit geldt zowel voor juridische bijstand van uw kind op het Politiebureau, in contacten met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Kinderrechter, maar ook – en niet in de laatste plaats – met diverse hulpverleningsinstanties waar u en uw kind mee te maken krijgen.

Wist u overigens dat juridische bijstand aan minderjarigen in de meeste gevallen geen kosten voor u met zich meebrengt?

Naast het jeugdstrafrecht is Versteegh Advocaten ook thuis in de civielrechtelijke aspecten van het jeugdrecht. Zo kunt u bijvoorbeeld op onze juridische bijstand rekenen bij een (eventuele) ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind.

Direct juridisch advies nodig? Bel ons advocatenkantoor. Wilt u liever dat wij u terugbellen? Vul dan het contactformulier in.

Proces

HOE GAAN WIJ TE WERK?

Research & Analyse

Wij bespreken met u de zaak en geven u onze analyse van de sterke en zwakke punten.

Planning

Wij maken met u een planning om de zaak tijdig en goed voor te bereiden.

uitvoeren

Wij houden u op de hoogte van alle stappen die worden gezet en overleggen waar nodig.

contact

Bezoekadres
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP  Den Haag

Openingstijden
09.00 - 18.00

Postadres
Postbus 93259
2509 AG  Den Haag

070 314 24 15
info@ve-advocaten.nl